• Sint - Martinuskerk te Meise

    Restauratie van de Sint - Martinuskerk te Meise
Climatex - Sint - Martinuskerk te Meise
Climatex - Sint - Martinuskerk te Meise
  • Climatex - Sint - Martinuskerk te Meise
  • Climatex - Sint - Martinuskerk te Meise

Sint - Martinuskerk te Meise
Restauratie van de Sint - Martinuskerk te Meise

De kerk was dringend toe aan een restauratie. De laatgotische kerk dateert uit de 16e, 17e eeuw en werd wederopgericht in 1735 na de reformatie. De beiaard dateert van 1951 en heeft 47 klokken.
Bij dit project werden de gevels en de daken onder handen genomen. Bijkomend werden ook stabiliteitswerken uitvoeren.

Projectgegevens

  • Climatex: Veiligheidscoördinatie
  • uitvoering: 2011
  • Ligging: Meise
  • Bouwheer: Gemeente Meise
  • Architect: Dirk Geeroms , Geldmunt 48, 9000 Gent