• Plaatsbeschrijving

Climatex - Plaatsbeschrijving
Climatex - Plaatsbeschrijving
Climatex - Plaatsbeschrijving
Climatex - Plaatsbeschrijving
  • Climatex - Plaatsbeschrijving
  • Climatex - Plaatsbeschrijving
  • Climatex - Plaatsbeschrijving
  • Climatex - Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde van een huurovereenkomst


Bij elke huurovereenkomst dient een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Deze plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt tijdens de periode dat de verhuurde ruimtes onbewoond zijn, oftewel binnen de eerste maand van bewoning. Zo’n plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de huidige situatie van de woning (bij aanvang van de huur), dit aangevuld met een ruime fotoreportage. Wij fungeren als onafhankelijk expert voor de opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving. Dit alles is van essentieel belang om latere discussies tussen huurder & verhuurder te voorkomen. Deze plaatsbeschrijving dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden bij het registratiekantoor.

Bij einde huur kan opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Door het vergelijken van beide plaatsbeschrijvingen kan de eventuele veroorzaakte schade door de huurder bepaald worden. Indien er schade is aan het betreffende pand kan een schadedossier door ons opgesteld worden waarop de herstellingskosten verduidelijkt worden.

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken


Aannemers maken vaak gebruik van plaatsbeschrijvingen bij aanvang der werken, dit om latere betwistingen met buurtbewoners of de overheid te voorkomen.

Plaatsbeschrijvingen bij bouw- of renovatiewerken worden opgemaakt bij de aanpalende buren, voor aanvang van de werkzaamheden. Zo kan de eigenaar van het aanpalend perceel u niet verantwoordelijk stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning. Als onafhankelijk expert stellen wij een gedetailleerde plaatsbeschrijving op met een nauwkeurige beschrijving van eventuele bestaande basten, scheuren, vochtplekken,…

Na uitvoering van de werken wordt een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke staat van het goed waarna een begroting van de eventuele schade kan bepaald worden. Dit alles wordt duidelijk beschreven in het door ons opgemaakte schadedossier.

Contacteer ons over Plaatsbeschrijving