• Ventilatieverslaggeving

Climatex - Ventilatieverslaggeving
Climatex - Ventilatieverslaggeving
Climatex - Ventilatieverslaggeving
  • Climatex - Ventilatieverslaggeving
  • Climatex - Ventilatieverslaggeving
  • Climatex - Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Wat kan u als bouwheer verwachten ?

 

1.1 Ventilatie voorontwerp (VVO)

Bij de EPB startverklaring dient een ventilatievoorontwerp gevoegd te worden. Informeer hiernaar bij uw architect en/of uw EPB-verslaggever. Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft u als bouwheer een overzicht van de ventilatie-installatie die door de architect in uw woning wordt voorzien. Aarzel niet om meer informatie te vragen indien er bepaalde aspecten niet duidelijk zijn.

1.2 Ventilatie ontwerp specificaties (VOS)

In de ventilatie ontwerp specificaties worden alle prestatie eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen vastgelegd volgens de STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen. Dit document wordt aan de ventilatie installateur bezorgd voor het opmaken van zijn prijsofferte.

1.3 Ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie installatie dient u een ventilatie prestatie verslag opgesteld door een erkende ventilatieverslaggever te ontvangen. Dit verslag kan u vergelijken met de ventilatie ontwerp specificaties (zie 1.2) om te controleren of uw ventilatie installatie voldoet aan de door u gestelde eisen. Dit verslag dient aan de EPB-verslaggever bezorgd te worden die dit nodig heeft voor uw EPB-aangifte op te maken.

 

Prestatie-eisen voor ventilatie-installaties volgens STS-P 73-1


Het kwaliteitskader voor residentiële ventilatie installaties in het Vlaamse Gewest :

Voor alle bouwaanvragen vanaf 1/1/2016 :

  • Het ventilatievoorontwerp (VVO) die beschikbaar te zijn bij de startverklaring
  • De ventilatie ontwerpspecificaties (VOS) vermelden alle EPB-gerelateerde prestatie-eisen
  • Het ventilatieprestatieverslag (VPV) vermeldt alle EPB-gerelateerd prestatie-waarden


Wettelijke context – Ministerieel besluit


Het Ministerieel Besluit van 5 november 2015  vermeldt onderstaande verplichtingen voor het Vlaamse Gewest :

1. De verplichting om bij de EPB-startverklaring een ventilatievoorontwerp in te dienen conform de STS-P 73-1 en haar informatieve bijlage 5.1 en het STS-werkgroepdocument ventilatievoorontwerp.

2. De verplichting om de EPB-gerelateerde ventilatie prestaties die in de EPB-aangifte worden opgenomen te halen uit een ventilatieprestatieverslag afgeleverd door een erkende ventilatieverslaggever conform de STS-P 73-1 en haar informatieve bijlage 5.5 en het STS-werkgroepdocument ventilatieprestatieverslag.

 

Welke stappen kan de bouwheer zetten (Vlaams Gewest) ?


Stap 1.
Bij voorkeur bespreekt u het ventilatievoorontwerp met uw architect reeds bij het uitwerken van het voorontwerp van uw woning omdat de keuze van het ventilatiesysteem en de te behalen prestaties en belangrijke impact kunnen hebben op het ontwerp van uw woning.

Stap 2. Vraag aan uw architect en/of EPB-verslaggever naar de ventilatie ontwerp specificaties. Voor er prijzen worden aangevraagd is het belangrijk dat de prestaties voor de ventilatie-installatie definitief worden vastgelegd. Zo kan hiermee rekening gehouden wordt door de verschillende aannemers en installateurs bij het opstellen van hun prijsofferte.

Stap 3. Vraag aan uw architect en/of EPB-verslaggever naar het ventilatieprestatiesverslag afgeleverd door een erkende ventilatieverslaggever. U kan controleren of uw ventilatie-installatie voldoet aan de prestatie eisen vastgelegd in de ventilatie ontwerp specificaties (zie stap 2.)

Contacteer ons over Ventilatieverslaggeving