• Thermografie

Climatex - Thermografie
Climatex - Thermografie
Climatex - Thermografie
  • Climatex - Thermografie
  • Climatex - Thermografie
  • Climatex - Thermografie

Thermografie

Wat is thermografie?

Thermografie is een techniek die toelaat om de uitstraling van thermische energie te meten en te "zien" aan de hand van infra- roodbeelden.

Op een thermische foto zijn warme objecten goed zichtbaar tegen een koude achtergrond en zo kunnen de volgende punten zeer eenvoudig in kaart worden gebracht:

  • De thermische bruggen van het gebouw (een thermische brug is een deel van het bouwontwerp dat ongeïsoleerd of minder geïsoleerd is dan andere delen. Thermische bruggen kunnen ongeïsoleerde gaten en kieren zijn, gebrek aan iso- latie in de isolatielaag, spotlights en andere installaties die de isolatielaag doordringen)
  • Ongeïsoleerde of slecht geïsoleerde muren
  • Tochtproblemen
  • Luchtlekken aan ramen
  • Luchtlekken aan dakconstructies
  • Opsporen van vochtinfiltratie

In combinatie met een luchtdichtheidsmeting, zullen luchtlekken beter waarneembaar worden.

Door onnauwkeurigheden van het gebouw aan het licht te brengen, kan thermografie een belangrijke rol spelen in het besparen van energie.

Contacteer ons over Thermografie