• Veiligheidscoördinatie

Climatex - Veiligheidscoördinatie
Climatex - Veiligheidscoördinatie
Climatex - Veiligheidscoördinatie
Climatex - Veiligheidscoördinatie
  • Climatex - Veiligheidscoördinatie
  • Climatex - Veiligheidscoördinatie
  • Climatex - Veiligheidscoördinatie
  • Climatex - Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen heeft de Europese Unie in 1992 een richtlijn goedgekeurd waarin de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften werden opgenomen die van toepassing zijn op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Deze voorschriften werden opgenomen in de Belgische wetgeving door het koninklijk besluit van 25 januari 2001.

Ze leggen de verplichting vast om coördinatoren aan te duiden voor bouw-, onderhouds- of herstellingswerven van bouwwerken. 

Er moeten twee coördinatoren worden aangesteld: een coördinator-ontwerp en een coördinator-verwezenlijking.

De coördinator-ontwerp legt zich toe op het op elkaar afstemmen van de activiteiten van de tussenkomende partijen bij het ontwerp (opdrachtgever, architect,...)
De coördinator-verwezenlijking legt zich toe op het coördineren van de gelijktijdige en de opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.

In de mate dat opdrachtgevers, de ontwerpers of de aannemers tekort zouden schieten bij het nemen van de gepaste preventiemaatregelen om bij de bouw van een nieuwe woning of bij

het onderhoud of de eventuele herstellingen van een bestaande woning, de werken op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren, hebben de beide coördinatoren ook als taak hierover advies te geven. 

Wat doet een veiligheidscoördinator? 

Zoals de stabiliteitsingenieur of de technische specialisten werkt hij samen met de opdrachtgever, architect, aannemers,... De veiligheidsprincipes maken integraal deel uit van het project, niet alleen in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase, maar, met behulp van het postinterventiedossier, gedurende de hele levensloop van het gebouw, tot en met de afbraak.
De coördinatie start dus bij het architecturale of technisch ontwerp en loopt verder bij de keuze van technieken en/of organisatorische middelen en bij de planning van de termijnen voor de uitvoering van de bouw.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan ?

Werven kleiner dan 500 m²

Architect.
Indien er geen architect is: de aannemer de opdrachtgever indien die werkgever is.

Werven groter dan 500 m²

U, de opdrachtgever (ongeacht of u een particulier bent of onderneming .

Contacteer ons over Veiligheidscoördinatie