• Rioolkeuringen

Climatex - Rioolkeuringen
Climatex - Rioolkeuringen
Climatex - Rioolkeuringen
  • Climatex - Rioolkeuringen
  • Climatex - Rioolkeuringen
  • Climatex - Rioolkeuringen

Rioolkeuringen

Er wordt systematisch gewerkt aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op de openbare weg. De huidige riolering wordt opgesplitst in een vuilwater- en hemelwaterriolering. Het is dan ook van belang dat bestaande- en nieuwbouwwoningen correct aangesloten worden op de beschikbare infrastructuren. Daarnaast moeten verbindingen tussen beide takken absoluut vermeden worden.

De keuringsplicht wordt opgelegd door het algemeen Waterverkoopreglement.
Dit reglement omvat duidelijke richtlijnen met betrekking tot drinkwatervoorziening en het gescheiden afvoeren van afval- en regenwater in Vlaanderen.

Concreet betekent dit dat sinds 1 juli 2011, ongeacht de vergunningsaanvraag, elke privé- waterafvoer moet gekeurd worden in volgende gevallen:
  • Bij nieuwbouw
  • Bij grondige verbouwingswerken
  • Bij vaststelling van een inbreuk
  • Bij aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om het regenwater te scheiden van het afvalwater op het privé domein
  • Indien de rioolbeheerder dit vraagt

Contacteer ons over Rioolkeuringen